Úvodní stránka / Fotogalerie

Fotogalerie

VýukaVýukaVýukaVýuka
Výuka
Výuka
Výuka
Stáže
Výuka - Předmět Udržitelný rozvoj regionů  - výuka v aule FFRMS
Výuka - Předmět Udržitelný rozvoj regionů - přednáška ing. Páskové (MŽP)
Výuka - předmět Udržitelný rozvoj regionů - přednáška ing. VlkaVýuka - předmět Udržitelný rozvoj regionů - přednáška RNDr. Plesníka (AOPK ČR)Výuka - předmět Udržitelný rozvoj regionů - přednáška RNDr. Štefky (SCHKO Moravský kras)Výuka - předmět Revitalizace a rekultivace v regionálním rozvoji - venkovní cvičení - HádyVýuka - předmět Revitalizace a rekultivace v regionálním rozvoji - venkovní cvičení - Růženin lom
Stáže - Projekt SID - přednáška dr. Benewitze (Univ. Católica de Maule)
Výuka
Výuka
VýukaVýuka
Výuka
Výzkum
Výzkum
Výzkum
Výuka - Projekt SID - přednáška - základní informace o Peru
Výuka - Vedení odborných stáží studentů v rámci projektu SID - Ambasáda ČR v Limě
Výuka - Terénní exkurze - předmět Forests in Regional development - ŠLP ML Křtiny
Výuka - Terénní exkurze - předmět Forests in Regional development - ŠLP ML Křtiny
Výuka - Venkovní cvičení - předmět Revitalizace a rekultivace v regionálním rozvoji - Slavkov u Brna - protipovodňová ochrana
Výzkum - Vědecko-výzkumné aktivity ústavu - sběr mikroklimatickch dat z dataloggerů - ChřibyVýzkum - Vědecko-výzkumné aktivity ústavu - sběr mikroklimatickch dat z dataloggerů - Chřiby Výzkum - Vědecko-výzkumné aktivity ústavu - sběr  mikroklimatickch dat z dataloggerů - Chřiby
Výzkum
Stáže
Výzkum
Závěrečné práce
VýzkumPublikování
Výzkum - Vědecko-výzkumné aktivity ústavu doktorandů - hodnocení rekreačního efektu revitalizačních opatření - Cacovický ostrovStáže - Vedení odborných stáží studentů v rámci projektu SID - ChileVýzkum - Vědeckovýzkumné aktivity ústavu - Funkce dřevinné vegetace v krajině - Obora ObeliskZávěrečné práce - Vedení závěrečných prací - Vliv vinohradnictví na krajinný ráz - BořeticeVýzkum - Projekt TAČR - Optimalizace procesu návrhu a realizace vozovek nízkokapacitních komunikací- Lesní cesta Kultury (Štítná nad Vláří – Bílé Karpaty)
Publikování - The International Conference on Ground Improvement and Ground Control: Transport Infrastructure Development and Natural Hazards Mitigation. A. Kozumplíková. University of Wollongong (Australia)