Úvodní stránka / Výuka

Pedagogická činnost ústavu

Ústav zajišťuje na FRRMS výuku celkem 18 předmětů. Jednotliví členové ústavu se dále podílí na výuce na ostatních fakultách MENDELU v Brně a na Institutu celoživotního vzdělávání a U3V. Vyučující ústavu jsou zkušenými pedagogy, využívají moderní didaktické metody a pomůcky. Pedagogická činnosti je zaměřena na předávání jak základních znalostí a dovedností, tak i na informování studentů o aktuálním dění a strategiích vyučovaných oborů. Pro magisterské studium jsou často využívány přednáškové bloky externistů a konzultační formy výuky.

Členové ústavu zajišťují výuku i v doktorských studijních programech a jsou aktivní školitelé v PGS. Vedou řadu diplomových a bakalářských prací.

Seznam vyučovaných předmětů ÚEPZ na FRRMS

Maximální počet zobrazitelných položek je 1000, aktuálně se snažíte zobrazit 2393.