Main page / Výzkum / Publikační aktivity

Publikační aktivity

Publikační činnost je zaměřena na prezentaci výsledků VV projektů a výsledků odborných a disertačních prací v uvedených tematických oblastech. Příspěvky jsou publikovány v monografiích, ve vědeckých časopisech, sbornících z konferencí a tematických periodikách.

Pracovníci ústavu jsou pravidelně členy vědeckých a organizačních výborů pořádaných vědeckých konferencí a seminářů pro praxi.

Přehled vybraných publikačních aktivit


VYSKOT, I. -- KAPOUNEK, L. -- KREŠL, J. -- KUPEC, P. -- MACKŮ, J. -- ROŽNOVSKÝ, J. -- SCHNEIDER, J. -- SMÍTKA, D. -- ŠPAČEK, F. -- VOLNÝ, S. Quantification and Evaluation of Forest Functions on the Example of the Czech Republic. Praha: MŽP ČR, 2003. 218 p.  ISBN 80-7212-265-7

 

VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- KUPEC, P. -- KLIMÁNEK, M. -- HOLUŠOVÁ, K. Ecological and economic evaluation of social functions of alternatively structural forests. EKO VIS MŽP. 2012. v. 22, no. 4, p. 5--26. ISSN 1210-5244.

 

KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. Restoration Management in Small Forest Watersheds. In Proceedings of the International Conference Integrated Management of Environmental Resources - Suceava, November 4-6th, 2011. 1. vyd. Suceava, Romania: Editura Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, Romania, 2012, s. 110--118. ISBN 978-973-666-388-8.

 

SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. et al. Synergetic effects of forest functions within system of protected areas. In: KULHAVÝ, J. -- MENŠÍK, L. Les a dřevo : podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny : významné výsledky institucionálního výzkumu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v období 2005-2011. 1. publ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 467--471. ISBN 978-80-7375-608-6.

 

URBAN, J. -- REBROŠOVÁ, K. -- DOBROVOLNÝ, L. -- SCHNEIDER, J. Allometry of four European beech stands growing at the contrasting localities in small-scale area. Folia Oecologica. 2010. v. 37, no. 1, p. 103--112. ISSN 1336-5266.

 

VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- KLIMÁNEK, M. Optimalisation of forest management - model area of Special Protection Area of Soutok - Tvrdonicko, Forest Enterprise Zidlochovice, Forests of the Czech Republic. In: MACHAR, I. Biodiversity and target management of floodplain forests in Morava River Basin. 1. publ. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. p. 172--181. ISBN 978-80-244-2530-6.

 

SCHNEIDER, J. -- VYSKOT, I. Anthropic-conditional functional effectiveness scale. In: SIMON, J. Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část I. 1. publ. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. p. 326--331. ISBN 978-80-87154-50-2.

 

SCHNEIDER, J. -- REBROŠOVÁ, K. Forest ecosystems degree of naturalness. In: SIMON, J. Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část I. 1. publ. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2010. p. 292--305. ISBN 978-80-87154-50-2.

 

SCHNEIDER, J. -- LITSCHMANN, T. -- REBROŠOVÁ, K. -- ŠKRDLA, J. -- VYSKOT, I. Measurement of microclimatic characteristics in model beech stands in the Chřiby highlands in 2008--2010  [CD-ROM]. In Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenního prostředí. p. 113--122. ISBN 978-80-86690-87-2.

  

VYSKOT, I. -- KOZUMPLÍKOVÁ, A. -- SCHNEIDER, J. -- ZÁMORSKÁ, B. Quantitative Assessment of Carbon Sequestration in Forest Ecosystems. In Bioclimate: Source and Limit of Social Development. 1. vyd. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2011, s. 1--4. ISBN 978-80-552-0640-0.

 

VYSKOT, I. -- SCHNEIDER, J. -- POKORNÝ, R. -- MAREK, M V. Carbon Sequestration in Forest Ecosystems within forest funcion system. In: MAREK, M V. Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. 1. publ. Praha: Academia, 2011. p. 187--206.